Enfermedades comunes de las encías

Les malalties més comunes de les genives

La geniva forma part del teixit tou de la boca. Rodeja les dents i, com que està molt unida a l’os subjacent, les protegeix en la fricció dels aliments.

La malaltia de les genives comença amb una inflamació, que pot progressar fins a afectar l’os que rodeja i sosté les dents. La causen els bacteris de la placa, pel·lícula enganxosa i incolora que es forma constantment sobre les dents. Si aquesta placa no s’elimina rentant-se les dents i amb fil dental es pot acumular i infectar no només les genives, sinó també l’os que sosté les dents, i pot causar que es comencin a moure, caiguin o calgui extreure-les.

La gingivitis és la forma més lleu de malaltia de les genives. Fa que les genives es tornin vermelloses, s’inflamin i sagnin fàcilment. Generalment en aquesta etapa hi ha poca molèstia o no n’hi ha cap. Sovint la causa una higiene inadequada o deficient. És reversible amb tractament d’higiene professional i un bon manteniment oral a casa.

La gingivitis que no es tracti pot avançar en periodontitis. Amb el temps, la placa es pot estendre i créixer per sota de la línia de les genives, i arribar a descompondre i destruir els teixits i l’os que sosté les dents. Les genives se separen de les dents i formen bosses que s’infecten. A mesura que la malaltia avança, les bosses es fan més profundes i destrueixen més teixit i os. Sovint, aquest procés destructiu té símptomes molt lleus. Eventualment, les dents es poden afluixar i es poden haver d’extreure o caure, directament.

Hi ha moltes formes de periodontitis. Les més comunes són les següents:

  • La periodontitis agressiva la pateixen pacients clínicament sans. La principal característica és una pèrdua ràpida d’os.
  • La periodontitis crònica produeix inflamació als teixits de suport de les dents, i una pèrdua progressiva d’inserció i os. Aquesta és la forma més freqüent de periodontitis i es caracteritza per la formació de bosses i/o recessió de la geniva. La pèrdua d’inserció normalment és lenta, però pot haver-hi períodes de progressió ràpida.
  • La malaltia periodontal necrosant és una infecció caracteritzada per la mort dels teixits gingivals, el lligament periodontal i l’os alveolar. Aquestes lesions s’observen amb més freqüència en individus amb afeccions sistèmiques com la desnutrició i la immunodepressió.

Calculadora periodòncia

289