Desgaste dientes

Solucions per al desgast de les dents i com prevenir-lo

El desgast dental es descriu com la pèrdua progressiva de la superfície d’una dent per accions que no són la càries ni el trauma oclusiu. Augmenta amb l’edat i preval més en els homes que en les dones.

Avui dia s’observa que hi ha molt més desgast dental que en el passat, perquè cada vegada és més habitual arribar a la vellesa amb més dents naturals.

Què causa el desgast de les dents

El desgast de les dents el causen tres fenòmens: l’erosió, l’atrició i l’abrasió.

L’erosió

L’erosió és la pèrdua progressiva de superfície dental per la dissolució química o àcida, i no hi ha bacteris involucrats. L’erosió de l’esmalt dental és principalment el resultat de prendre de manera massa freqüent o inapropiada begudes carbonatades i sucs de fruites amb una nivells alts d’acidesa.

L’erosió també és un problema per les persones que pateixen de reflux gastroesofàgic per certs trastorns de l’alimentació, com l’anorèxia o la bulímia.

L’atrició

L’atrició és la pèrdua de la superfície dura de les dents per la masticació o el carrisqueig contra les dents oposades o antagonistes. El grau de desgast dependrà de l’ús de cada persona de les seves dents. Per exemple, augmentarà en les persones que pateixin bruxisme o en persones que tinguin una dieta particularment fibrosa.

L’abrasió

L’abrasió és la pèrdua progressiva de l’esmalt de les dents causada per accions mecàniques que no siguin la masticació o el contacte entre dents. L’abrasió s’associa comunament amb una tècnica incorrecta de raspallar-se les dents, cosa que dona lloc a osques a la unió de la corona i l’arrel de les dents.

També la pateixen les persones que fan servir les dents com a eina, per exemple, per treure els taps de les ampolles o per sostenir agulles de cap, clips o claus.

Com prevenir el desgast de les dents

Com a mesures principals de prevenció, cal destacar les següents:

Consumir menys begudes carbonatades i sucs de fruites amb uns nivells alts d’acidesa.

Evitar raspallar-se les dents immediatament després de consumir begudes i aliments àcids, ja que l’àcid estova l’esmalt i el fa susceptible a fer-se malbé si es raspalla.

En el cas de bruxisme, el tractament sol requerir fer servir una fèrula de descàrrega mentre es dorm.

L’abrasió es pot reduir adoptant una tècnica de raspallat correcta. A més, les dents no s’han de fer servir como una eina per agafar o sostenir objectes.

Tractaments si hi ha desgast de les dents

Si el problema ha progressat fins al punt que gran part de la dent s’ha desgastat, el tractament pot ser necessari, per evitar fer més malbé la dent, reduir la sensibilitat i evitar el dany al nervi dental.

Hi ha moltes tècniques de restauració disponibles per a aquests casos, depenent del grau de desgast, que abasten des d’una simple reconstrucció amb material de farciment, fins a la col·locació de facetes o corones.


Comparadora preus per a facetes

76