Tornar al Blog

Què és la tècnica BOPT?

Què és la tècnica BOPT? - Adeslas Dental
29/11/2023 |

Les preparacions dentals per poder col·locar posteriorment restauracions de pròtesis fixes es diferencien principalment en dos tipus: les preparacions amb marge definit i les preparacions sense marge definit.

Les preparacions també es poden classificar en relació amb el marge gingival. Les supragingivals són les que es fan lleugerament per sobre del marge de la geniva; les juxtagingivals, les que es fan al mateix nivell que el marge gingival, i, per últim, les preparacions subgingivals, que es fan lleugerament per sota de la geniva.

Què vol dir BOPT?

Les abreviatures BOPT provenen de l’anglès i volen dir Biologically Oriented Preparation Technique, tècnica de preparació biològicament orientada.

Aquesta és una tècnica de preparació dental vertical per fer una restauració indirecta definitiva sense una línia de terminació a l’àrea dins del solc gingival que, així, imita la corona anatòmica de la dent. Posteriorment es modela la provisional i se cimenta lleugerament dins del solc gingival, de manera que s’aconsegueix una línia no cimentada de la pròtesi en què s’adapta la geniva.   

Aquest tipus de tècnica s’enfoca a preservar l’estructura dental natural i la salut del teixit gingival. S’ha tornat cada vegada més popular en l’odontologia moderna a causa dels beneficis estètics i de salut que aporta.

Quins són els avantatges de la tècnica BOPT?

La tècnica BOPT permet corregir la unió anatòmica entre esmalt i ciment a les dents que no s’han preparat prèviament, de manera que s’aconsegueix eliminar línies de terminació a les dents que ja s’han preparat.   

A més, gràcies a aquesta tècnica hi ha la possibilitat de reposicionar la línia final de la pròtesi a diferent nivell controlant l’espai biològic. Amb això, es poden anivellar els perfils d’emergència de la geniva, ja que a través d’aquesta tècnica la geniva s’adapta i dona lloc a més estabilitat gingival a mitjà i llarg termini. D’aquesta manera s’aconsegueix un ajustament marginal òptim de la zona entre la restauració i la dent.    

Aquest tipus de preparació dental per a una restauració fixa es recomana en pacients que necessiten obtenir un avantatge biològic dels teixits tous.            

Es recomana fer la tècnica BOPT en els casos següents:  

  • Quan la geniva és molt fina.
  • En dents que ja s’havien tallat prèviament.     
  • Quan no hi ha fèrula, és a dir, quan no hi ha prou adherència per a la pròtesi fixa. Mitjançant la tècnica BOPT es fa a 0,5 mil·límetres del marge gingival i s’aconsegueix més estabilitat.

Beneficis de la tècnica BOPT

Els beneficis que aporta aquest tipus de tècnica en odontologia són principalment que és mínimament invasiva, de manera que preserva la major quantitat possible d’estructura dental sana i, en conseqüència, redueix la necessitat de restauracions dentals més invasives i allarga la vida útil de la dent.        

Addicionalment, com que es minimitza la quantitat de preparació de la dent, es redueix el trauma a la geniva, cosa que pot minimitzar el sagnat i la inflamació postoperatòria. En conservar l’estructura dental natural, la tècnica BOPT pot reduir el risc de fractures dentals a llarg termini. Això és especialment important en pacients que tenen l’hàbit del bruxisme.     

Aquesta tècnica es pot aplicar tant per restaurar dents com per fer restauracions amb implants i permet que la geniva es vagi remodelant amb la pròtesi fixa amb resultats molt harmònics i estètics. Mitjançant el sobrecontornejat de la pròtesi, es va aconseguint que la geniva vagi augmentant i millorant, i s’arriba a tenir una molt bona estabilitat a llarg termini.

L’objectiu final d’aquesta tècnica és aconseguir imitar l’anatomia que presenten les dents amb les pròtesis definitives i que la geniva s’hi adapti de manera correcta.

La tècnica BOPT és una tècnica de preparació dental innovadora que s’enfoca a preservar l’estructura dental natural i la millora de la salut del teixit gingival. Minimitzant la quantitat de preparació de la dent i considerant l’anatomia natural de la dent i del teixit tou es pot aconseguir un resultat estètic i saludable d’alta qualitat. 

A més, els resultats estètics són més harmoniosos i hi ha menys risc de fractures dentals.

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques