Tornar al Blog

Què són els microimplants dentals?

microimplants
23/06/2021 |

Els microimplants són unes eines pròpies dels tractaments d’ortodòncia que serveixen per ajudar a desplaçar les peces dentals a la seva posició correcta i millorar el seu ancoratge dins de la boca.

En els tractaments d’ortodòncia, cal fer moviments en les dents per aconseguir-ne l’alineació i una correcta oclusió.
Per poder aconseguir aquests moviments i agilitzar el procés, els ortodoncistes fan servir diferents eines que són essencials per obtenir el resultat desitjat.

Alguns d’aquests elements són les gomes d’ortodòncia que s’enganxen en els bràquets o els attaches que van enganxats a les dents en els tractaments d’ortodòncia invisible, però també hi ha els microimplants o microcargols.

Com són els microimplants dentals?

En l’actualitat, cada cop és més freqüent la combinació de les tècniques convencionals en la col·locació d’aquests microimplants. Els ancoratges de microimplant, també coneguts com a dispositius d’ancoratge temporalminicargols o microcargols, s’utilitzen per aconseguir moviments difícils de les dents.

Aquests cargols són petites fixacions fabricades en titani que s’ancoren en l’os maxil·lar de manera temporal durant un tractament d’ortodòncia. El professional s’hi pot recolzar i, així, aconsegueix fer moviments en les dents que d’una altra manera no serien possibles.

Els microimplants tenen diferents longituds i diàmetres depenent del cas i del moviment que el professional vulgui aconseguir.

On es col·loquen els microimplants dentals?

El lloc per col·locar-los dependrà del moviment que es vulgui aconseguir i, també, de l’anatomia del pacient. Per això, per decidir el lloc més òptim i facilitar el tractament d’ortodòncia, és important fer prèviament un estudi radiogràfic.

Les localitzacions més habituals són aquestes:

  • La zona retromolar (darrere de l’últim queixal)
  • Al paladar
  • Entre les arrels de les dents
  • A la zona infrazigomàtica.

Com s’instal·len els microimplants dentals?

El procediment per col·locar aquests microimplants és molt ràpid i senzill:

  1. L’odontòleg aplica anestèsia local a la zona on anirà col·locat el microimplant per evitar dolor i molèsties.
  2. Després, el cargola a l’os. No cal posar punts de sutura. El que notarà el pacient és un petit botó que sobresurt a través de la geniva.
  3. Sobre aquest petit botó, s’ancoren les gomes o cadenetes, que s’aniran canviant en cada revisió per anar activant les forces i perquè els moviments desitjats es vagin produint. El temps que el microimplant estarà col·locat a la boca dependrà molt de cada cas i dels objectius que s’hagi marcat l’ortodoncista en la seva planificació.
  4. Una vegada han fet la seva funció i el tractament ortodòntic s’ha acabat, són retirats mitjançant un procediment senzill: només cal fer-los girar en el sentit contrari a la seva col·locació. En molts casos ni tan sols cal administrar anestèsia local.

Com es desplacen les dents?

En els tractaments d’ortodòncia, quan volem fer un moviment determinat d’una dent, la força aplicada provocarà que es produeixi l’efecte contrari en la dent d’ancoratge. L’ancoratge és un punt de suport que serveix per contrarestar la força inversa. L’ancoratge, per tant, evita que totes les dents es moguin alhora, cosa que permet controlar quines peces es belluguen amb cada moviment i a quina velocitat. Per això, l’ús d’aquest tipus d’ancoratge, com que es fixa directament a l’os, evita haver de recolzar-se en aquestes dents i, així, no es produeixen moviments no desitjats.

Necessiten manteniment?

El manteniment dels microimplants durant el tractament d’ortodòncia és el mateix que el de la resta dels aparells. Cal raspallar-los per evitar que s’hi acumulin restes d’aliments i carrall a la superfície.

Conclusions

En definitiva, com a complement del tractament d’ortodòncia, el microimplant ofereix un mètode potencial per resoldre problemes d’ortodòncia i problemes quirúrgics, com en els casos en què hi ha absències dentàries i no existeix ancoratge per moure la resta de dents o com en els casos en què l’única solució de tractament és anar a un cirurgià maxil·lofacial perquè faci una cirurgia ortognàtica.

Els microimplants permeten corregir moltes maloclusions, com mossegades obertes, provocades per les dents posteriors, sobremossegades profundes, provocades per les dents anteriors, o tancaments d’espais després d’una extracció. També es poden utilitzar en pacients adults per aconseguir expandir l’os maxil·lar (aquest tractament és molt habitual en els nens, ja que estan en ple creixement, però en els adults és complicat si només es fan servir aparells convencionals).

Descubre los tipos de ortodoncia
Descubre los tipos de ortodoncia

Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques