Tornar al Blog

Tipus de dents i funcions

tipus de dents
01/01/2019 | | admin_adeslas

La majoria dels adults tenim 32 dents, 14 de superiors i 14 d’inferiors.
D’aquestes 32 dents, n’hi 8 d’incisives, 4 de canines, 8 de premolars i 12 de molars, incloent-hi els 4 queixals del seny.

Incisives

Estan localitzades a la part frontal de la boca. En tenim quatre al maxil·lar superior i quatre a la mandíbula.
Tenen forma de petits cisells. La superfície de mossegada és esmolada i es fan servir per tallar els aliments en petits bocins.
El conjunt permanent d’aquestes dents erupciona entre els 6 i els 8 anys.

Canines

Estan situades a l’angle dels arcs dentals, just al costat de les incisives. Tenim dues canines superiors i dues canines inferiors.
Tenen una superfície de mossegada esmolada i punxeguda. La funció és esquinçar els aliments.
Les canines permanents inferiors surten primer, al voltant dels 9 anys, i les canines permanents superiors surten al voltant dels 11 o 12 anys.

Premolars

A diferència de les incisives i les canines, les premolars tenen una superfície de mossegada plana. Tenen com a funció esquinçar i triturar els aliments en bocins més petits perquè siguin més fàcils d’empassar.
Són al costat de les canines. Hi ha quatre premolars superiors i quatre d’inferiors, i són exclusius de la dentició permanent. La dentició temporal o de llet no presenta premolars.
Les dents molars de llet són substituïdes per premolars permanents, que comencen a parèixer a la boca al voltant dels 10 anys.

Molars

Les molars són les dents més grans i més fortes. En tenim sis a la part superior i sis a la part inferior. Tenen una gran superfície plana de mossegada. Tenen com a funció mastegar, triturar i moldre els aliments.
Les primeres molars acostumen a sortir al voltant dels 6 anys i les segones apareixen a la boca al voltant dels 12 anys.
Les molars inclouen els quatre queixals del seny, que són els últims queixals que apareixen a la boca. En general, entre els 17 i els 25 anys. Els queixals del seny també s’anomenen tercers molars.
No tothom té prou lloc a la boca per a aquest últim grup de dents. Per això, els queixals del seny sovint queden a mig sortir o fins i tot impactats, és a dir, atrapats a sota de les genives. Si no hi ha prou lloc per a aquests queixals i comencen a generar problemes, és probable que s’hagin d’extreure.
 
Ara que ja coneixes la tipologia de dents, si t’interessa saber més coses, en aquest article t’expliquem les parts que componen la dent i els diferents teixits.

 

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques