Tornar al Blog

Què és l’endodòncia multiradicular i quins passos segueix?

Què és l’endodòncia multiradicular i quins passos segueix?
20/02/2020 |

Una endodòncia multiradicular o tractament de diversos conductes té com a objectiu salvar una dent que està molt infectada.

Com en els altres tipus d’endodòncia, el procediment consisteix a eliminar els bacteris i el teixit mort de l’interior de la dent quan ja és massa tarda per a practicar un empastament o obturació dental.

Les dents sempre tenen almenys una arrel, i cada arrel sempre té almenys un conducte radicular. Però més enllà d’aquest format bàsic, hi pot haver molta variabilitat.

Què és una dent multiradicular?

Anomenem, per tant, dents multiradiculars les que tenen més d’una arrel:

  • Els primers premolars superiors i els molars inferiors, que acostumen a tenir dues arrels.
  • Tots els molars superiors, que acostumen a tenir tres arrels.
  • Els premolars superiors, que poden tenir dues arrels, encara que de vegades només en tenen una.

Cada una de les arrels d’una dent té almenys un conducte radicular, però algunes peces en poden tenir més.

Si la dent té només una arrel i conducte, el tractament corresponent seria una endodòncia uniradicular.

En què consisteix el tractament?

Abans de fer un tractament de conductes radiculars, l’odontòleg fa un sèrie de radiografies de la dent afectada, per construir una imatge clara de l’anatomia de la peça, de la quantitat de conductes que s’han de tractar i avaluar l’abast del dany.

El tractament, en general és com el de qualsevol endodòncia, es tracta el teixit pulpar infectat seguint els següents passos:

El procediment comença amb l’aplicació d’anestèsia local. Un cop la zona està adormida, es fa una obertura a la corona de la dent per poder accedir a la cambra polpar i als conductes radiculars. Fent servir uns instruments molt petits anomenats llimes es neteja l’interior dels conductes radiculars. Posteriorment, es farceixen els conductes radiculars amb un material biocompatible, generalment un material similar al cautxú anomenat gutaperxa. La gutaperxa es col·loca amb un ciment adhesiu per assegurar que se segellen completament els conductes radiculars.

Un cop acabada l’endodòncia, la dent necessitarà una restauració o corona per protegir-la i restaurar-la perquè pugui funcionar plenament.

 

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques