Tornar al Blog

La importància de tenir un diagnòstic dental

diagnòstic dental
07/07/2021 |

Un dels objectius principals dels odontòlegs és prevenir malalties i aturar i, fins i tot, revertir la progressió de qualsevol afecció que ja estigui present. La funció més important d’un odontòleg és la valoració i l’avaluació exhaustives de la salut oral i sistèmica associada del pacient. Un examen no s’ha de centrar només en les dents i la geniva del voltant; les altres estructures i condicions de la cavitat bucal, el cap, el coll i la salut sistèmica també són de vital importància. 

Diagnòstic dental: imprescindible per planificar el tractament

La correcta planificació del tractament és un punt molt important si es vol obtenir un bon resultat de tractament. L’anamnesi (informació recopilada per l’especialista mitjançant preguntes) i l’examen clínic són dos dels aspectes més importants del procés d’avaluació del pacient i es complementen fins a tal punt que és impossible elaborar un pla de tractament satisfactori sense combinar i acarar la informació de tots dos procediments.

Passos per a un diagnòstic dental correcte

Per aconseguir un bon pla de tractament són importants els quatre passos següents, considerats curosament:

  • Recopilar i confrontar tota la informació rellevant obtinguda mitjançant l’historial i l’examen del cas per identificar una llista de problemes.
  • Establir el diagnòstic dental després de determinar la necessitat de proves i consultes especials.
  • Considerar les diferents opcions de tractament disponibles i les possibles prioritats.
  • Formular el pla de tractament en consulta, incloent-hi l’emergència inicial, si n’hi ha, i les diferents fases de control de la malaltia.

Per tenir èxit, qualsevol pla de tractament ha d’incorporar punts de vista a curt, mitjà i llarg termini, i és important tenir clar que el pacient és una persona amb necessitats específiques i no tan sols una “boca per arreglar” o un “cas per guarir”. 

Recopilació d’informació

La manera de començar un bon pla de tractament és que l’odontòleg pregunti quin és el problema i en què pot ajudar el pacient. Aquesta pregunta és molt més que una sol·licitud d’informació, també és una implicació que des del principi el professional i el seu equip es guien pels valors i proposen, abans que res, ajudar el pacient. La confiança i la seguretat són components vitals de la relació dentista-pacient. La falta de comunicació i confiança adequades pot donar lloc a desacords innecessaris i desagradables entre el pacient i el dentista sobre els tractaments i el seu cost.

És important que el pacient tingui temps perquè expliqui el problema tal com el veu, i també qualsevol expectativa sobre les possibles opcions de tractament i els resultats. 

Consulta de proves

El diagnòstic final d’un problema, per simple o complex que sigui, només es produeix una vegada que s’han fet:

  • La història
  • L’examen clínic i les proves diagnòstiques especials necessàries
  • La recopilació de les troballes

L’etapa següent consisteix a considerar les diferents opcions disponibles per tractar el pacient i triar la més adequada després d’una explicació curosa.

Avaluació de possibilitats per seleccionar tractaments

El pla de tractament general té com a base la comprensió dels processos de la malaltia i la relació que tenen entre si. Per tant, un pla de tractament sòlid depèn d’una avaluació minuciosa del pacient, l’experiència del dentista, la comprensió de les indicacions i contraindicacions i la predicció de la resposta del pacient al tractament. Un pronòstic precís per a cada dent i la salut dental general del pacient són fonamentals per a un pla de tractament reeixit.

Molts dels problemes que poden aparèixer durant el tractament es deuen directament a factors que s’han passat per alt durant l’examen inicial i la recopilació de dades. Per tant, una anamnesi i exploració correctes donen lloc a un bon pla de tractament i, en conseqüència, a un bon resultat.

Els procediments dentals comuns requereixen només un diagnòstic i una visita per solucionar el problema. Però alguns casos són més complicats i l’odontòleg ha de fer múltiples tractaments per aconseguir un resultat singular: la salut bucal òptima del pacient. 

Amb tractaments que es fan en múltiples etapes, l’odontòleg seguirà un conjunt complex de passos d’una manera lògica i produirà els millors resultats amb la menor quantitat de molèsties. És qüestió d’examinar, seqüenciar i prioritzar perquè els problemes orals més seriosos es resolguin primer. Per això, cal abordar els casos que requereixen la creació i l’execució d’un pla de diverses etapes per brindar el tractament general més efectiu.

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques