Tornar al Blog

Millorar el somriure: facetes dentals

14/07/2021 | Tractaments

El tractament amb facetes dentals busca millorar el color, la forma i la posició de les dents. Quan es vol millorar una sola dent descolorida o aclarir totes les dents frontals, es pot triar un to de porcellana específic per trobar el color correcte. Una faceta també pot fer que una dent estellada es torni a veure sencera.

Les facetes també es poden fer servir per tancar petits buits o diastemes entre les dents, o fins i tot per corregir l’alineació d’una dent que estigui lleugerament fora de posició respecte a les dents adjacents.

Què és exactament una faceta dental?

És una fina capa de porcellana feta per encaixar sobre la superfície frontal de la dent. A més de porcellana, es poden fabricar d’altres materials, com són les resines compostes.

Quins avantatges tenen les facetes dentals?

Les facetes fan que les dents semblin naturals i saludables. Com que són molt fines i es mantenen a lloc mitjançant un adhesiu especial i fort, cal una preparació mínimament invasiva de la dent. Fins i tot hi ha facetes que no necessiten cap tipus de preparació prèvia per col·locar-les.

Encontrar mi implante dental
Encuentra tu implante dental

Com és el procediment per col·locar facetes dentals?

El tractament amb facetes complet, en general, requereix tres consultes amb l’odontòleg:

1. Diagnòstic i planificació del tractament

En aquesta primera cita i després d’una exploració intraoral i radiogràfica, l’odontòleg s’ha d’assegurar que les facetes dentals siguin el tractament més apropiat. És important que, en aquesta primera visita, el pacient comuniqui al professional les seves expectatives estètiques respecte al resultat final.

2. Preparació

La preparació d’una dent per a una faceta implica treure al voltant de mig mil·límetre d’esmalt de la superfície de la dent, que equival, aproximadament, al gruix de la faceta que s’ha d’afegir. Posteriorment, es fan impressions de les preparacions i s’envien al laboratori protètic perquè les fabriqui.

Durant el procés, el més normal, fins que es col·loquin les facetes definitives, és col·locar unes facetes dentals temporals.

3. Col·locació i cementació

El primer que cal fer és netejar, polir i gravar la dent, per aconseguir una superfície aspra que permeti una forta unió entre la faceta i la dent. S’aplica ciment sobre la faceta que després es col·locarà sobre la dent.

Una vegada col·locada correctament, l’odontòleg aplica un feix de llum especial a la faceta, que activa els productes químics del ciment produint-ne l’enduriment. Els passos finals inclouen l’eliminació de qualsevol excés de ciment, l’avaluació de l’oclusió i els ajustos finals.

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques