Tornar al Blog

Per què és tan car anar al dentista? T’expliquem els preus   

Per què és tan car anar al dentista?
15/06/2022 |

La percepció generalitzada sobre el preu d’anar al dentista és que és un servei sanitari car. Però realment és així? En aquest article analitzem i desglossem el preu d’aquestes visites i com podem estalviar-nos diners a llarg termini.                  

Els costos del dentista

Hi ha una sèrie de raons que expliquen el preu dels procediments dentals: 

1. Nivell de formació dels professionals   

En primer lloc, els serveis els fan professionals capacitats. Els dentistes són llicenciats que passen per molts anys d’universitat i, la gran majoria, per una capacitació especialitzada. Com molts altres professionals, els serveis dentals tenen un preu d’acord amb la despesa en formació. 

2. Eines i components especialitzats        

D’altra banda, les eines necessàries en una pràctica d’odontologia general inclouen equips molt especialitzats que no només són cars de comprar, sinó també de mantenir. A més de la inversió en la cadira dental, en els aparells de raigs X i altra maquinària de la clínica, cal tenir en compte els costos de les altres eines, i també de materials com l’anestèsia i altres medicaments que es fan servir en els diversos procediments. A més, els odontòlegs sovint recorren a laboratoris protètics de tercers per a productes com corones i dentadures postisses, que també augmenten els costos de certs procediments.     

3. Despeses generals 

Com totes les empreses, les clíniques dentals tenen despeses generals que s’han de cobrir. El lloc en què es localitza la clínica dental òbviament afecta aquestes despeses. No és el mateix una petita clínica en un poble, que no tindrà les mateixes despeses generals que una clínica en una gran ciutat, per la qual cosa les tarifes poden ser més baixes.       .

Les despeses generals fixes inclouen:

  • el lloguer o la hipoteca d’una propietat     
  • els salaris del personal
  • els reemborsaments de préstecs per a la instal·lació o l’actualització de la clínica 
  • els equips tècnics i informàtics i les subscripcions de software que s’han de mantenir al dia 
  • les assegurances 
  • els uniformes
  • la neteja i bugaderia   
  • la recol·lecció de deixalles clíniques 

En definitiva, tot el que costa diners per tenir una clínica dental, o fins i tot qualsevol negoci i mantenir-lo funcionant dia a dia, independentment de si els pacients hi van o no.      

Les despeses generals variables són les associades a l’activitat pròpiament dita, en el nostre cas, l’atenció odontològica de pacients.                    

Aquestes despeses inclouen els costos de materials consumibles i, principalment, les tarifes de laboratori, que acostumen a representar al voltant del 20-25 % de les despeses generals reflectides en el que es cobra per les fases del tractament. 

Aquestes despeses generals, tant fixes com variables, acostumen a constituir el 80-85 % dels costos totals. Si s’elimina la part destinada a impostos, al voltant de només el 10 % dels honoraris es destina al producte més infravalorat: el temps, el coneixement i l’habilitat de l’odontòleg.  

4. El temps 

El temps és l’únic recurs insubstituïble i normalment el menys valorat. Els pacients tenen tendència a pensar a pagar només per l’odontologia que es fa físicament a la cadira. Quant costa un implant? Quin preu té una corona? Però no és així com es treballa e realitat, no es venen articles. Hi ha un temps fora de la cadira que es necessita per planificar el tractament dental.                                    

En definitiva, encara el cost de cada procediment dental varia, l’import real depèn de diversos factors, com són la complexitat del procediment i l’equip que es fa servir en el procediment. Tractaments més complexos poden ser més costosos, ja que es triga molt més a completar-los, es requereixen diversos materials i es fan servir equips moderns. 

Com es pot optimitzar la inversió en odontologia?

L’objectiu de l’odontòleg és millorar la salut oral del pacient i brindar-li es resultats més precisos, sempre intentant que el pacient se senti segur i còmode. Això vol dir fer servir els seus recursos, habilitats i temps. 

I com tot a la vida, sempre és millor prevenir que curar La millor manera de no gastar més del compte en tractaments dentals  consisteix a mantenir una bona higiene bucodental per prevenir, així, l’aparició de problemes i, en conseqüència, evitar la necessitat de tractaments dentals.                     
Tot i mantenir una bona rutina de cura bucodental, els problemes poden aparèixer, per la qual cosa una altra manera de reduir les despeses en procediments dentals és la contractació d’una assegurança dental, que és similar a l’assegurança general i ofereix tractaments a un cost més reduït i acostuma a incloure tractaments preventius sense cost addicional. La major part de les pòlisses cobreixen l’atenció preventiva, com les revisions i les neteges bucodentals, però cobreixen només una part de la resta de procediments, com són les endodòncies, els tractaments d’ortodòncia o els tractaments d’implantologia.

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques