Tornar al Blog

Característiques de les pròtesis híbrides sobre els implants

Característiques de les pròtesis híbrides sobre els implants
05/05/2021 |

Els implants dentals han esdevingut cada cop més importants per a la rehabilitació bucal. De fet, hi ha una taxa molt alta d’èxit en rehabilitacions amb pròtesis suportades per implants. Per tal d’obtenir uns resultats funcionals i estètics satisfactoris és fonamental aconseguir la osteointegració i la ubicació ideal dels implants amb la finalitat d’afermar la restauració desitjada.

L’objectiu principal dels tractaments amb implants és evitar les dentadures postisses amovibles col·locant pròtesis fixes que es recolzin en implants o bé millorar la retenció i estabilitat de les dentadures postisses completes amovibles mitjançant sistemes implantoretinguts.

Tipus de pròtesis suportades per implants

Bàsicament, hi ha dues maneres d’aplicar una pròtesi fixa suportada per implant:

 1. Pròtesi fixa sobre implants de metall-ceràmica o de zirconi que consta d’una capa de ceràmica que s’adhereix a una estructura de metall o de zirconi que es pot cimentar sobre uns pilars o bé collar amb caragols de retenció protètics.
 2. Una altra alternativa a aquesta mena de pròtesi fixa és una pròtesi híbrida suportada per implants.
  Una pròtesi híbrida sobre implants és una pròtesi dental fixa completa de resina acrílica i suportada per implants.
  La pròtesi híbrida es va començar a introduir per abordar els problemes que causaven les pròtesis mandibulars inestables i incòmodes.

Per a què serveix la pròtesi híbrida?

Aquesta mena de pròtesis serveixen per suplir les dents absents i el teixit de les genives que s’ha perdut. Són recomanables quan hi ha molta pèrdua òssia tant de la mandíbula com del maxil·lar superior. Si s’apliquen correctament, ofereixen un aspecte més natural i estable i compensen, d’aquesta manera, la pèrdua òssia per a la qual s’han fet aquestes pròtesis híbrides. Per tal de poder-les inserir, calen de quatre a sis implants dentals per establir una base sòlida per a la dentadura.

Avantatges de la pròtesi híbrida

Les pròtesis híbrides tenen molts avantatges:

 • Redueixen la força que s’exerceix quan masteguem
 • Són menys costoses de fabricar
 • Són molt estètiques

Inconvenients

Amb tot, tenen un seguit d’inconvenients, a saber:

 • La impactació d’aliments
 • Els problemes de fonació
 • Les dificultats que presenten a l’hora de mantenir una bona higiene

A pesar dels resultats favorables a llarg termini que es poden aconseguir amb les rehabilitacions protètiques amb implants, són freqüents les complicacions biològiques i tècniques (complicacions quirúrgiques, pèrdua d’implants, pèrdua de l’os); ho són també les complicacions en els teixits blancs entorn dels implants o bé les complicacions mecàniques i les complicacions estètiques i fòniques. Moltes d’aquestes complicacions es veuen afectades per una gran varietat de factors, a saber: el disseny de la pròtesi, els materials que s’hi fan servir, els factors específics del pacient i les condicions i els hàbits locals i sistèmics, com ara el bruxisme, el tabaquisme, la presència de malaltia periodontal i un manteniment deficient.

Diferències entre pròtesis híbrides i sobredentadures

La diferència entre aquesta mena de pròtesis i les sobredentadures rau en el caràcter inamovible de les primeres respecte de les segones: les híbrides es cargolen als pilars i el pacient no pot retirar-les. En canvi, les sobredentadures, si bé estan subjectes per implants osteointegrats són movibles i el pacient se les pot treure quan vulgui.

Com que el pacient no es pot retirar les pròtesis híbrides, en aquest cas cal una mica més de traça i capacitat per netejar-les i evitar que l’acumulació de restes d’aliments i de placa bacteriana afectin la salut dels implants.

Manteniment de les pròtesis híbrides

Per aconseguir un manteniment correcte de les pròtesis híbrides és important seguir les pautes següents:

 • Fer servir un irrigador d’aigua o dutxa dental: és un dispositiu de salut bucal que està dissenyat per assegurar que disposem a casa d’una bona cura dental. Actua per mitjà d’un raig d’aigua que passa per sota de la pròtesi dental i que elimina la placa, les partícules d’aliments i els bacteris d’una manera eficaç i senzilla.
 • Fer servir fil dental del tipus Superfloss: el Superfloss té una part rígida que permet introduir el fil fàcilment per sota de la pròtesi híbrida. La part esponjosa ajuda a eliminar totes les restes de menjar retingut.
 • Fer servir raspalls interdentals: aquests raspalls tenen un capçal petit que es pot introduir per sota de la pròtesi i entre els mateixos pilars de la dent per eliminar les restes de menjar retingut.
 • Visitar l’odontòleg cada 6 mesos: és recomanable que el pacient visiti l’especialista cada 6 mesos, amb la finalitat que li pugui retirar completament la pròtesi i fer una neteja a fons dels pilars i de la mateixa pròtesi.

En definitiva, les pròtesis híbrides suportades per implants poden ser un procediment de tractament alternatiu fiable, en cas que una restauració fixa de metall-porcellana no satisfaci els requisits del pacient d’estètica, fonètica, higiene bucal i comoditat bucal. Amb tot, val a dir que és important que seguim unes pautes correctes d’higiene i manteniment per assegurar la durabilitat desitjada d’aquestes pròtesis.

 

Encontrar mi implante dental
Encuentra tu implante dental
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques