BRÀQUETS AUTOLLIGABLES

Corregeix la posició de les dents per a tenir un somriure bonic i millorar la teva manera de mossegar.

Aquest tractament és per a tu si…

Vols alinear les dents més de pressa.

Què són els bràquets autolligables?

Els bràquets autolligables són elements per fer un tractament d’ortodòncia que no necessiten ni lligadures ni gomes per subjectar l’arc. Cada vegada són més els professionals que decideixen recórrer a aquesta tècnica per corregir problemes de maloclusió per l’eficàcia i la rapidesa a obtenir resultats.

El funcionament és molt senzill: a diferència dels bràquets tradicionals, que necessiten lligadures o gomes, els bràquets autolligables en prescindeixen, i els arcs se subjecten mitjançant un clip que exerceix prou pressió per corregir la posició de les dents del pacient.

Aquesta tecnologia redueix al mínim la pressió exercida sobre la dent, la qual cosa proporciona un moviment ràpid i còmode de les dents. Una mecànica que genera molt poca fricció, fet que permet que les dents s’alineïn molt abans.

Tipus de bràquets autolligables

En funció del material emprat, podem distingir entre diferents tipus de bràquets autolligables:

Bràquets autolligables metàl·lics

Estan fets d’un aliatge d’acer inoxidable i níquel. Es consideren els més antiestètics, perquè, com que es col·loquen a la cara frontal de les dents, són molt perceptibles a la vista.

Bràquets autolligables estètics

Estan fabricats amb materials que passen desapercebuts per la semblança amb el color de les dents, com és el policarbonat o la resina. Així, són pràcticament transparents a primera vista. A causa de la qualitat dels materials de fabricació, el preu és una mica més elevat que el dels bràquets autolligables metàl·lics.

A més, en funció del sistema d’autolligat, es pot distingir entre:

Además, dependiendo del sistema de autoligado, se puede distinguir entre:

Bràquets autolligables actius

Exerceixen pressió sobre l’arc mitjançant un clip actiu amb un calibre determinat.

Bràquets autolligables passius

L’arc passa lliurement a través del bràquet, i, per tant, són els que exerceixen menys fricció.

Compara els diferents tipus d'ortodoncia
Compara els diferents tipus d'ortodoncia

Avantatges dels bràquets autolligables

  • Faciliten la higiene bucodental gràcies a l’absència de lligadures que envolten cada bràquet. Les dents queden més lliures que amb els altres tractaments, la qual cosa permet passar el raspall per la superfície amb menys dificultat i, d’aquesta manera, eliminar millor els bacteris i les restes de menjar.
  • Menys probabilitat de tenir dolor i urgències dentals. Normalment, els inconvenients més grans dels tractaments d’ortodòncia estan relacionats amb les lligadures. Si aquestes se solten o es desprenen, l’arc es pot alliberar i clavar-se als teixits tous.
  • Menys visites a l’ortodontista. Com que els moviments que exerceixen aquests tractaments són més ràpids, les visites de revisió es poden espaiar més en el temps.
  • Es tracta d’un sistema molt més durador, ja que el sistema autolligable no es desgasta. El sistema tradicional de gomes sí que té un cert desgast amb el temps i cal reemplaçar-les.
  • Generalment, el tractament sol ser més curt, ja que la unió entre els bràquets autolligats i l’arc és molt més efectiva que amb les gomes.

Fases del tractament en la col·locació de bràquets autolligables

Tot i que els bràquets autolligables són lleugerament diferents a qualsevol altre tipus de bràquet, les fases del tractament són, en essència, les mateixes que en qualsevol altre tractament d’ortodòncia. Així, s’hi poden diferenciar fins a sis etapes:

1. L’especialista elabora un estudi inicial de la dentadura del pacient per fer un diagnòstic personalitzat i determinar el tipus de bràquet que s’ajusta més bé al tractament. Per això, fa radiografies, fotografies, etc.

2. La col·locació dels bràquets. En aquesta segona etapa, l’especialista col·loca els bràquets d’autolligat sobre la cara exterior de les dents del pacient. Aquesta fase és similar a la cimentació d’altres bràquets. L’única diferència és que, en aquest cas, no cal posar lligadures externes metàl·liques ni gomes per subjectar l’arc de metall als bràquets, se subjecta amb l’autotanca del mateix bràquet, per la qual cosa el procés és més ràpid i senzill.

3. Correcció de l’oclusió amb elàstics intermaxil·lars, que es fan servir per corregir la maloclusió.

4. Quan totes les peces de la dentadura estan ben col·locades, es tanquen els espais oberts entre les dents a conseqüència del tractament.

5. Durant el procés del tractament, el pacient va de manera periòdica a l’odontòleg per observar que es van assolint els objectius que s’han establert en la primera fase. Cada cert temps cal fer certs ajustaments sobre el tractament amb l’objectiu de perfeccionar la posició dental.

6. L’última fase consisteix a retirar els bràquets autolligables i finalitzar el tractament pròpiament dit. No obstant això, les dents tenen memòria i és comú que tractin de tornar a la posició original, de manera que convé no baixar la guàrdia. L’especialista recomana l’ús de retenidors durant un període de temps determinat, segons el cas.

En general, la durada d’aquest tractament depèn força del grau de correcció que requereixi cada pacient, però també del seu compromís amb les indicacions de l’especialista. Generalment, un tractament d’ortodòncia convencional pot tenir una durada d’entre 18 i 36 mesos, encara que gràcies als bràquets autolligables aquest temps es pot reduir en fins a 12 mesos.

Preus

Aquests preus són orientatius per a tractaments complets
Amb assegurança
i Preu per a assegurats de Adeslas Dental MAX, Adeslas Dental Familia, Adeslas Dental Activa, Adeslas Dental Òptima, Adeslas Dental Autònoms, Adeslas Dental Negocis i empreses.
Sense assegurança
Amb assegurança
i Preu per a assegurats de Adeslas Dental MAX, Adeslas Dental Familia, Adeslas Dental Activa, Adeslas Dental Òptima, Adeslas Dental Autònoms, Adeslas Dental Negocis i empreses.
2.345 €
Sense assegurança
3.595 €
Amb assegurança
i Preu per a assegurats de Adeslas Dental MAX, Adeslas Dental Familia, Adeslas Dental Activa, Adeslas Dental Òptima, Adeslas Dental Autònoms, Adeslas Dental Negocis i empreses.
2.945 €
Sense assegurança
4.170 €
Contracta la teva assegurança DENTAL MAX per 144€ a l'any
Contracta la teva assegurança DENTAL MAX per 144€ a l'any
+