Tornar al Blog

Riscos, complicacions i dolor dels implants dentals

15/07/2021 | Tractaments

Si bé la reposició de peces absents mitjançant implants dentals té un percentatge d’èxit que supera el 90 %, aquesta mena de tractaments no està exempt de complicacions que el poden fer fracassar.

Quan es col·loca un implant dental a l’os maxil·lar, comença un procés anomenat osteointegració i que consisteix en la unió directa, estructural i funcional entre l’implant dental i l’os alveolar.

Per aconseguir l’èxit d’aquest procés d’integració, quan col·loquem l’implant hi ha d’haver una estabilitat primària que garanteixi la unió, i cal esperar un mínim de tres mesos fins que es pugui carregar l’implant amb la pròtesi definitiva.

Encontrar mi implante dental
Encuentra tu implante dental

Complicacions amb la integració de l’implant a l’os

Addicionalment, hi ha una sèrie de factors de risc que poden influir en aquest procés d’osteointegració.

Aquests factors són principalment

  • El tabaquisme.
  • Certes malalties sistèmiques com la diabetis.
  • La quantitat i la qualitat de l’os.
  • La ingesta de certs medicaments, entre d’altres.

Una de les complicacions primerenques durant el període d’osteointegració és la mobilitat de l’implant, que provoca la pèrdua d’ancoratge a l’os. En ocasions, les causes d’aquest fracàs són desconegudes, i això implica haver de repetir la fase quirúrgica, i en certs casos, replantejar el tractament.

A mitjà i a llarg termini també poden aparèixer complicacions que impliquin el fracàs de l’implant, com ara la periimplantitis. El fet que l’implant s’hagi integrat a l’os en un primer moment no implica que no pugui fracassar posteriorment.

Les causes del fracàs són múltiples, i moltes desconegudes

  • Factors relacionats amb l’oclusió.
  • La higiene defectuosa.
  • La manca de revisions periòdiques.
  • Factors intrínsecs a la pròpia biologia del pacient, etc.

Complicacions en el procés quirúrgic

Com a riscos intrínsecs al procediment quirúrgic, cal destacar la possible manifestació de dolor, inflamació, hemorràgia i aparició d’hematomes a la zona, signes i símptomes que normalment evolucionen de manera favorable.

Tot i que hi pot haver complicacions prèvies a la cirurgia, la majoria sorgeixen durant o fins i tot després del procés, i moltes es relacionen amb el fracàs del procés d’osteointegració.

Finalment, cal esmentar les complicacions mecàniques, que tot i que són molt poc freqüents, se solen produir, com és el cas del trencament del cargol pilar o la fractura de la pròtesi dental, situacions que es poden solucionar recuperant la funció i l’estètica de l’implant.

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques