Tornar al Blog

Facetes de porcellana

14/07/2021 | Tractaments

Les facetes de porcellana són unes capes fines dissenyades per cobrir la superfície frontal de les dents per millorar-ne l’aspecte, canviant-ne el color, la forma, la mida o la longitud.

Tot i que es poden fer de porcellana o de materials compostos de la resina, les facetes de porcellana resisteixen més bé les taques que les de resina, i imiten més bé les propietats reflectores de la llum de les dents naturals.

Quin tipus de problemes poden corregir les facetes dentals de porcellana?

Principalment, es fan servir per millorar el color de les dents naturals que estan descolorides, tant pel tractament del conducte radicular, com per tincions de tetraciclina o per fluorosis.

També poden corregir l’aparença de les dents quan presenten grans reconstruccions de resina que les han descolorit. Dents desgastades, estellades o trencades també poden millorar d’aspecte amb la col·locació de facetes de porcellana.
En el cas de dents desalineades, desiguals o amb forma irregular, i, fins i tot, en dents amb diastemes entre elles, es poden col·locar facetes de porcellana per millorar-ne l’alineació i la forma, i tancar els espais entre les dents.

Encontrar mi implante dental
Encuentra tu implante dental

Com és el procediment per col·locar facetes de porcellana?

En primer lloc, s’ha de fer un diagnòstic i una planificació del tractament. Aquest primer pas implica la participació activa del pacient, que ha d’explicar a l’odontòleg les expectatives del tractament amb relació al resultat.

En aquesta cita, l’odontòleg ha d’examinar les dents per assegurar-se que les facetes dentals són el tractament adequat, i s’han de discutir les implicacions del procediment, així com les possible limitacions.

El pas següent és la preparació de la dent que s’ha de tractar, que consisteix a eliminar part de l’esmalt de la superfície de la dent, que coincideix amb la quantitat del gruix de la faceta que s’agregarà a la superfície de la dent.

Posteriorment, es faran impressions que s’han d’enviar al laboratori protètic, perquè fabriqui la faceta seguint les indicacions de l’odontòleg.

Quan s’hagin rebut les facetes acabades, s’han de col·locar. Per a això, s’ha de preparar la dent, netejant-la, polint-la i gravant-la, per aconseguir una superfície aspra que permeti un fort procés d’unió dent-faceta, mitjançant un ciment especial.

Finalment, s’ha d’eliminar qualsevol excés de ciment, avaluar la mossegada i fer els ajustos finals que calguin.

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques