Tornar al Blog

De quins materials es fan els implants dentals?

15/07/2021 | Tractaments

En aquest article detallarem els materials més comuns per fabricar implants i explicarem com es trien en funció dels criteris de durabilitat i de compatibilitat amb els teixits biològics.

Implants de titani, l’elecció ideal per la biocompatibilitat

La gran majoria dels implants dentals que hi ha al mercat es fabriquen de titani. Aquest material és ideal per dos motius principals:

  1. l’èxit que ha demostrat a llarg termini.
  2. la gran biocompatibilitat.

D’entrada els implants eren de titani pur, però la consistència era massa tova i aleshores es va desenvolupar un aliatge per superar aquestes propietats negatives.

Avui dia més del 95 % dels implants dentals que es comercialitzen es componen de diversos aliatges de titani.

Des que es fan servir implants dentals de titani no hi ha hagut cap informe sobre cap al·lèrgia ni cap reacció a aquest metall. Això no obstant, moltes persones amb al·lèrgies o sensibilitat a altres metalls es mostren reticents a dur qualsevol tipus de metall dins del cos.

Encontrar mi implante dental
Encuentra tu implante dental

Implants de zirconi, una opció no metàl·lica

Per aquest motiu, i amb l’objectiu de dissipar aquestes limitacions i tenir una opció d’implant alternativa, s’ha fet recerca i s’han desenvolupat implants “lliures de metall” en què es fa servir un altre metall, el zirconi. Per a usos dentals, s’utilitza en forma d’òxid de zirconi, que juntament amb altres components, dóna com a resultat un producte d’aspecte opac blanc, semblant a una ceràmica.

Com en el cas del titani, el zirconi s’integra a l’os amb èxit. Encara que el zirconi sigui una opció completament vàlida, els implants de titani són molt més versàtils que els de zirconi perquè es poden fabricar com a sistemes d’una o de dues peces.

Diferències entre els sistemes d’una i dues peces

En el cas dels sistemes de dues peces, l’implant substitueix l’arrel i gairebé sempre es col·loca a nivell de l’os subjacent. A aquest implant s’uneix un pilar, que es fa servir per recolzar o fixar les pròtesis.

Els sistemes de dues peces són molt més versàtils i ofereixen moltes més opcions protèsiques, ja que permeten col·locar pròtesis cimentades o caragolades sobre els implants i, a més, ofereixen molta més flexibilitat pel que fa a la col·locació quirúrgica.

Els implants de zirconi es fan d’una sola peça i, per tant, l’única opció per a les pròtesis és la cimentació.

Tot i que aquests implants semblen prometedors, en falten proves a llarg termini i l’estabilitat s’està estudiant. Això no obstant, cal afirmar que poden ser, en un futur no gaire llunyà, una alternativa ideal i real als implants de titani.

Pedir mi cita gratis
Pedir mi cita gratis
Nueva llamada a la acción
descobreix les nostres clíniques