Riscos, complicacions i dolor dels implants dentals

Si bé la reposició de peces absents mitjançant implants dentals té un percentatge d’èxit que supera el 90 %, aquesta mena de tractaments no està exempt de complicacions que el poden fer fracassar.

Quan es col·loca un implant dental a l’os maxil·lar, comença un procés anomenat osteointegració i que consisteix en la unió directa, estructural i funcional entre l’implant dental i l’os alveolar.

Per aconseguir l’èxit d’aquest procés d’integració, quan col·loquem l’implant hi ha d’haver una estabilitat primària que garanteixi la unió, i cal esperar un mínim de tres mesos fins que es pugui carregar l’implant amb la pròtesi definitiva.

Complicacions amb la integració de l’implant a l’os

Addicionalment, hi ha una sèrie de factors de risc que poden influir en aquest procés d’osteointegració. Aquests factors són principalment el tabaquisme, certes malalties sistèmiques com la diabetis, la quantitat i la qualitat de l’os i la ingesta de certs medicaments, entre d’altres.

Una de les complicacions primerenques durant el període d’osteointegració és la mobilitat de l’implant, que provoca la pèrdua d’ancoratge a l’os. En ocasions, les causes d’aquest fracàs són desconegudes, i això implica haver de repetir la fase quirúrgica, i en certs casos, replantejar el tractament.

A mitjà i a llarg termini també poden aparèixer complicacions que impliquin el fracàs de l’implant, com ara la periimplantitis. El fet que l’implant s’hagi integrat a l’os en un primer moment no implica que no pugui fracassar posteriorment. Les causes del fracàs són múltiples, i moltes desconegudes: factors relacionats amb l’oclusió, la higiene defectuosa, la manca de revisions periòdiques, factors intrínsecs a la pròpia biologia del pacient, etc.

Guia sobre implants dentals

Complicacions en el procés quirúrgic

Com a riscos intrínsecs al procediment quirúrgic, cal destacar la possible manifestació de dolor, inflamació, hemorràgia i aparició d’hematomes a la zona, signes i símptomes que normalment evolucionen de manera favorable.

Tot i que hi pot haver complicacions prèvies a la cirurgia, la majoria sorgeixen durant o fins i tot després del procés, i moltes es relacionen amb el fracàs del procés d’osteointegració.

Finalment, cal esmentar les complicacions mecàniques, que tot i que són molt poc freqüents, se solen produir, com és el cas del trencament del cargol pilar o la fractura de la pròtesi dental, situacions que es poden solucionar recuperant la funció i l’estètica de l’implant.

Comparadora preus per a implants dentals

Informació sobre tractaments dentals

Tot el que necessites saber sobre els tractaments d’Ortodòncia, Blanqueigs i  Facetes

Ortodòncies

Consulta aquí quins tipus d’Ortodòncia existeixen, quin et convé més i el seu preu.

Més informació

Blanqueig

Consulta aquí els tipus de Blanqueigs, simula com et quedarà i calcula el preu.

Més informació

Facetes

Consulta aquí els tipus de Facetes que existeixen per estètica dental i els seus preus.

Més informació